INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGOS STIPRINIMAS LIETUVOJE

Vakar, 2021-11-12 d. įvyko Intelektinės nuosavybės apsaugos koordinavimo komisijos, kuri sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 623 „Dėl Intelektinės nuosavybės apsaugos koordinavimo komisijos sudarymo“, posėdis. Vakar, 2021-11-12 d. įvyko Intelektinės nuosavybės apsaugos koordinavimo komisijos, kuri sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 623 „Dėl Intelektinės nuosavybės apsaugos koordinavimo komisijos sudarymo“, posėdis.

Posėdyje dalyvavome INAC atstovai, už intelektinės nuosavybės apsaugą bei švietimą atsakingų ministerijų pareigūnai, Generalinės prokuratūros, Policijos departamento pareigūnai. Šios komisijos veiklą koordinuoja LR Teisingumo ministerija. Posėdžio diskusija buvo ilga ir labai produktyvi. Buvo pasidalinta gerąja praktika ginant teises Lietuvoje, apsikeista patirtimi ir diskutuojama, kuria kryptimi turime tęsti veiklą, siekdami ne tik išlaikyti pasiektas pozicijas bet ir dar labiau imtis veiksmų ginant teises tikslu mažinti piratavimo mastus.

Buvo nuspręsta šviesti teisių turėtojus apie gynimosi galimybes. Šiuo metu Lietuvos rinkoje tik nedidelė teisių turėtojų dalis gina savo teises. Taip pat nutarta šviesti atsakingus pareigūnus apie intelektinės nuosavybės apsaugą, jos svarbą ir padėti jiems kelti kvalifikaciją. Ir turbūt svarbiausias posėdžio sprendimas- skatinti teisių turėtojus ginti savo teises , naudotis esamais paieškos sistemų bei kitais reikalingais įrankiais ir esamais teisiniais aktais.

INAC galime teigti, kad šiuo metu Lietuvoje kol kas neformuojama jokia teisinė praktika, todėl negalime teigti, kad vienas ar kitas teisinis aktas neveiksmingas, kadangi nėra jokių objektyvių priežasčių įvertinti vieną ar kitą teiginį. Mūsų nuomone sistemiškai ir nuolat dirbant ir ginant teises naudojantis esamais įrankiais be teisiniais aktais tikrai galime pasiekti dar geresnių rezultatų.

© INAC.LT, 2021 Visos teisės saugomos