SUSITIKIMAS SU WIPO ATSTOVAIS

2019 m. Birželio mėn. 19-20 dienomis LR Kultūros ministerios visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupė organizavo Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos WIPO  ir Lietuvos institucijų, ginančių intelektinės nuosavybės teises internete susitikimą.

Susitikime dalyvavo WIPO Teisės patarėjas, intelektinės nuosavybės teisių apsaugos skyriaus teisinis patarėjas Thomas Dillon (Ženeva), Danijos autorių teisių apsaugos aljanso direktorė Maria Fredenslund, INAC, LRTK, IVPK prie LR SM, teismų, autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų atstovai, kiti suinteresuoti asmenys.

Susitikimo metu buvo aptarta esama situacija, pasidalinta gerąja patirtimi, kaip teisės internete ginamos vienoje ar kitoje valstybėje.

INAC susitikimo metu taip pat pasidalinome gerąja patirtimi, pateikėme gynimo tendencijas, galimus sprendimo būdus ir perspektyvas. Pateikėme galimus kompleksinius teisių gynimo būdus, derinant neteisėtai paskelbtų kūrinių šalinimą, tinklalapių blokavimą, tarptautinį bendradarbiavimą ir interneto vartotojų edukavimą. Mūsų nuomone tik toks kompleksinis būdas gali pakeisti situaciją rinkoje ir internete iš esmės. Diskusija buvo labai gyva ir ilgai visi diskutavome, kaip pakeisti situaciją iš esmės, nes jau daugiau kaip dešimtmetį situacija realiai arba nejuda iš mirties taško, arba esamos priemonės neduoda norimų rezultatų.

Įvertinus pateiktas patirtis kitose šalyse, galime teigti, kad Lietuva gynimo srityje tikrai yra prie pirmaujančių ES, turime stiprią įstatyminę bazę, Lietuva yra ratifikavusi tarptautines konvencijas, prisijungusi ir įgyvendinusi autorių teisių apsaugos internete direktyvas. Iš esmės visa sistema yra puiki, tereikia, kad užsienio kompanijos, skelbiančios Lietuvą viena didžiausių piratinių valstybių, nukreiptų užsienio kūrėjus teisinga linkme- ginti savo teises Lietuvoje.

Teisių gynimo pagrindas- teisių turėtojo ar jo įgalioto atstovo veikimas, jo veiksmai siekiant apsaugoti intelektinės nuosavybės teises, išsisieškoti kompensaciją dėl patirtos žalos, pašalinti ir užkardyti šiuos pažeidimus.

Iš esmės jei nėra teisių turėtojų veiksmų, tai nei teisėsauga, nei kuri kita institucija negali imtis jokių veiksmų apginti kito subjekto teisies. Tai ir buvo priminta WIPO atstovams.

Ir tikrai, Lietuva nėra atsakinga dėl didelių piratavimo mąstų. Lietuvos kompanijos savo teises apsigina ir pakankamai sėkmingai. Kadangi tarptautinės organizacijos laikosi nuostatos, kad mūsų šalyje dideli piratavimo mąstai, INAC priminėme, kad jos gali ir mūsų valstybėje gintis savo teises, ir taip prisidėti prie interneto skaidrumo.

Susitikime buvo analizuotas „Follow the money” (Sekime pinigus) principas, galimybės jį įtraukti į Lietuvos įstatymus. Keičiant LR ATGTĮ 78 str. nuostatas pirminėse stadijose buvo įtraukti šie principai, tačiau vėliau buvo išbraukti iš įstatymo. Praėjus atitinkamam laikotarpiui ir stebint vykstančius procesus matome, kad ši įstatymo nuostata visgi reikalinga ir greičiausiai vėl bus svarstoma ją grąžinti į įstatymą.

WIPO atstovai išanalizavę pateiktą informaciją turėtų pateikti Lietuvai rekomendacijas, kurias taip pat analizuosime, vertinsime dėl tolimesnių veiksmų ir strategijos.

 

INAC.LT, 2019