AUTORIŲ TEISIŲ GYNIMAS LIETUVOJE: „SPRAGTELĖJIMO PIRŠTAIS- NEPAKANKA“


Vytas Simanavičius, INAC Vadovas.

Nuolat besiplečiantis interneto voratinklis žmonėms suteikia vis daugiau pramogų, o internetiniams piratams – galimybių veikti ir slėptis.

Skaičiuojama, kad per metus nelegalai Lietuvos kūrėjams žaloms padaro už 360 mln. eurų.

Kaip apginti autorių teises ir nugalėti piratus?

Nuolat kalbame, kad nematome viso NETFLIX ar kitų platformų turinio, bet visi norime žiūrėti kokybiškus filmus ar serialus kuo greičiau- čia ir dabar. Akivaizdu, kad ir įvairiuose piratiniuose tinklalapiuose vis dažniau galime pamatyti nelegaliai įkeltus lietuvių kūrėjų produktus: filmus, serialus, teatrinius pasirodymus, o tai lyg ir rodo didesnį susidomėjimą jų darbais.

Todėl šiuo metu su asociacija AVAKA pradedame įgyvendinti „Lietuvos kūrėjų audiovizualinio sektoriaus internete stiprinimo ir teisių gynimo“ projektą, kuris yra itin aktualus – vienas jo tikslų yra aktyviai stebėti internetą, saugoti lietuvių autorių kūrinius ir ginti kūrėjų teises.  Iš tiesų autorių teisių užtikrinimo pagrindus jau turime, todėl mūsų tolesni žingsniai pirmiausia siejami su nuosekliu darbu.

Praktika rodo, kad veiksmingiausias kovos su piratavimu būdas – nelegalaus turinio valymas iš paieškos sistemų, tų piratinių tinklalapių, kurie yra orientuoti į Lietuvos rinką ir vartotojus bei iš socialinių tinklų „Facebook“, „Telegram“, „YouTube“. Žinoma, esama ir globalių piratų, tačiau mes pirmiausia stengiamės apsaugoti savo šalies vidaus rinką.

Vienas efektyviausių  kovos su autorių teisių pažeidimais būdų yra neteisėto turinio šalinimas iš paieškos sistemų, taip nukreipiant vartotojus į legalias platformas. Imkime „Google“- ši kompanija turi milžiniškos patirties ir atvirai remia teisių užtikrinimo politiką. Gavę mūsų skundą apie autorių teisių pažeidimus jie dažnai netgi per keletą valandų panaikina nelegalias nuorodas. Tokiu būdu piratiniai puslapiai dingsta iš paieškos rezultatų. Kuo daugiau pranešimų dėl pažeidimo, tuo žemiau tinklalapis paieškos rezultatuose, todėl piratinius tinklalapius po pranešimų dėl pažeidimų įprastai indeksuoja žemiau.

Kitose šalyse teisių gynimas vyksta analogiškai, taip pat papildomai taikomos ir kitos priemonės- serverių poėmiai, piratų patraukimas atsakomybėn, kompensacijos išieškojimas. Pavyzdžiui Danijoje „Teisių aljansas“  kartu su policija keletą metų vykdė tyrimą ir galiausiai atsekė visą nelegalių tinklalapių tinklą. Tarptautins Aljansas ACE vykdo nuolatinius domenų konfiskavimus ir serverių poėmius, iš kurių galime paminėti bene svarbiausią- Moonwalk serverių poėmius, kuomet apie 90% Rusijos ir kitų šalių piratinių tinklalapių liko be filmų transliacijų.

Tad sėkmės istorijų esama, nors Lietuvoje kol kas tokios praktikos nėra. Juolab kai kurios užsienio kino kompanijos tiesiog neduoda įgaliojimų ginti jų teisų mūsų vidaus rinkoje, ir pačios imasi veiksmų. Tačiau tai nėra labai efektyvu, o Lietuvos interneto rinka nėra išvaloma nuo piratavimo.

Nepaisant visų veiksmų ginant teises verta pastebėti, kad nuo 2003 metų visi esantys didieji neteisėtai turinį skelbiantys tinklalapiai Lietuvoje „sėkmingai“ tęsia savo veiklą. Kai rinkoje nėra jokių nuoseklių strategiškai apgalvotų veiksmų ir aktyvių veikėjų, neteisėta veikla tik smarkėja.

Kol kino distributoriai  ar juos atstovaujančios organizacijos nesiims konkrečių teisių gynimo veiksmų neteisėto turinio šalinimui Lietuvoje, tol jokia save gerbianti kūrėjų kompanija nenorės platinti visų savo kūrinių čia Lietuvoje, kadangi nėra aiškumo užtikrinant jų teisių apsaugą mūsų teritorijoje.

Taigi, retorinis klausimas: kada turėsime daugiau legalaus turinio Netflix ar kitose platformose Lietuvoje? Atsakymas būtų labai paprastas- kuomet Lietuvoje bus deramai užtikrinama intelektinės nuosavybės teisių apsauga. O tam reikia visiškai nedaug- nuolatos gintis savo teises, naudotis sukurtais įrankiais ir žingsniuoti kad ir mažais žingsniais pirmyn.

Turime suprasti, kad legalaus verslo algoritmai nelegaliame versle tiesiog negalioja. Nelegalios platformos itin lanksčiai apeina iškylančias kliūtis, bet kokie teisiniai aktai jiems negalioja nes dažniausiai šios platformos yra už Lietuvos teisinės sistemos ribų.

Tad vieno piršto spragtelėjimu situacijos rinkoje nepakeisime, o bet kokie veiksmai šioje srityje turi būti atidžiai koordinuojami ir vykdomi nuolatos. Jokie įstatymų pakeitimai neduos efekto, jei jie nebus taikomi praktikoje- taip, kad nusiteikime atkakliai kovai su intelektinio turto vagystėmis.

© INAC.LT, 2021