LIETUVOJE LEGALAUS TURINIO VARTOJIMAS INTERNETE PRAKTIŠKAI SIEKIA EUROPOS SĄJUNGOS VIDURKĮ

Kaip skelbia Europos Sąjungos Intelektinės nuosavybės tarnyba EUIPO  2020 m. atlikti tyrimai, Lietuva pagal interneto vartotojų, mokėjusių už legalų turinį internete, procentinę išraišką yra praktiškai ties ES vidurkiu- Lietuvoje už legalų turinį yra mokėję 39% interneto vartotojų, kai tuo tarpu Europos Sąjungos vidurkis siekia 42%. Taip pat lyginant su 2017 m. Atliktu tyrimu, ES šis rodiklis padidėjo 17%, o Lietuvoje- 14%. Taigi, Lietuvos legalaus turinio rodikliai procentine išraiška praktiškai augo kaip ir visoje ES (2017- 2020 laikotarpiu).

Viso buvo apklausta 25 636 respondentų, kurių amžius nuo 15 metų.

Tačiau nors ir esame Europos Sąjungos vidutiniokai, neramina kitos tyrimo pateiktos detalės. Tyrimo metu buvo apklausiama, kas sustabdytų vartotojus nuo „piratavimo“.

Daug kartų esame minėję, kad taikomas tinklalapių blokavimas iškreipia autorių teisių gynimo tendencijas, nes šiuo atveju nepašalinami pažeidimai, o interneto vartotojai ir piratinių svetainių valdytojai jaučia nebaudžiamumą. Europos Sąjungos autorių teisių organizacijoms nesivarginant nustatyti kas valdo piratines svetaines ir „piratams“ žinant, kad didžiausia sankcija, kurios jie gali susilaukti- svetainės blokavimas (kuris yra neefektyvus ir lengvai apeinamas), tiek šių svetainių valdytojai pradėjo svetaines konfigūruoti, kad jos būtų pasiekiamos IP adresu- jų blokuoti nėra galimybės, tiek interneto vartotojai, apeidami blokavimus, lengvai šias naujas svetaines rasdami paieškos sistemose (pvz. Google), taip pat nebijo gręsiančių bausmių, nes jų paprasčiausiai niekas netaiko, ir tai vartotojai puikiai žino.

Vienas faktorius- kas vartotojus sustabdytų nuo „piratavimo“- bausmės rizika- nuo 44% 2017 m. sumažėjo iki 35% 2020 m. Taip pat legalaus turinio įperkamumo faktorius šiuo laikotarpiu sumažėjo 12% punktų.

Tai reiškia, kad autorių teisių gynimas iš esmės pasuko ne ta linkme, ir jei toliau judės ta kryptmi, per kelerius ateinančius metus turėsime dar didesnių problemų šioje srityje.

„Piratinėje“ rinkoje atsiranda naujos tendencijos- kuriamos legalių platformų programėlės- klonai, su tuo susiduria ir didžiausios pasaulinės platformos, piratavimas keliasi į Telegram platformą ir Facebook, Google Drive, Discord, legalių platformų valdytojai bei autorių teisių gynimo organizacijos susiduria su vis didesniais iššūkiais.

Plačiau apie EUIPO tyrimo rezultatus: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-perception-2020

Straipsnio nuotrauka- EUIPO tyrimo dalis.

© INAC, 2021