AR TIKRAI LIETUVOJE TAIKOMA AUTORIŲ TEISIŲ GYNIMO PRAKTIKA (NE)TINKAMA?

Ar tikrai Lietuvoje tinkamai ginamos autorių teisės? Ar tikrai esame vieni didžiausių piratų? Tenka išgirsti nuomonių, kad iki šiol vykdoma veikla nedavė pakankamai rezultatų, buvo vykdoma netinkamai, reikia naujos praktikos, piratavimas visuomenei pateikiamas kaip altruistinė veikla. INAC jau daugelį metų piratavimą pateikiame kaip vieną nelegalių verslo šakų, generuojančių didžiules pajamas. Jau 2018 metais buvo pateikti skaičiai, atspindintys didelę daromą žalą- tuo metu piratų daroma žala siekė 2,1 MLRD EURŲ!!! (https://www.lrt.lt/naujienos/mokslas-ir-it/11/210624/filmu-muzikos-ir-knygu-vagys-per-metus-lietuvoje-padaro-apie-2-1-mlrd-euru-zalos).

Paskutinė praktika rodo, kad įstatyminė bazė yra pakankama, o BALTRACKER.NET (2020) byla parodė, kad ne tik buvo suformuota praktika, bet ir tai, kad viskas Lietuvoje padaryta teisingai, norint ginti teises tai galima padaryti pakankamai efektyviai, remiantis Lietuvoje esamais įstatymais.

INAC bendradarbiaudami su advokatų kontora METIDA taikome esamą įstatyminę bazę, kad suformuotume tinkamą praktiką ir matytume, ar įstatyminė bazė Lietuvoje yra tinkama ir ar ja vadovaujantis galima apginti autorių/gretutines teises.

Tenka pripažinti, kad Lietuvoje teisės ginamos pagal esamus ir teisių turėtojų skiriamus biudžetus. Kiek teisių turėtojai tam skiria dėmesio, tiek ir yra daroma.

Yra teisių turėtojų, kurie saugo savo turinį, ginasi savo teises ir pakankamai sėkmingai. Jei teisių turėtojai tam neskiria dėmesio, tai už juos teisių niekas neapgins. Lietuva sukūrė pakankamai efektyvią teisinę bazę, kuri šiai dienai yra pakankama, kad apginti teises, tereikia teisių turėtojų aktyvumo.

Šiuo metu pastebėjome pavojingą tendenciją, kuomet įgijus neišimtines teises internete, norima apginti šias teises, inicijuojant poįstatyminius aktus, neatitinkančius LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau LR ATGTĮ) nuostatų ir taip bandoma palengvinti savo dalią. Deja, tai nėra tinkama praktika ir visi priimti poįstatyminiai aktai, prieštaraujantys LR ATGTĮ nuostatoms privalės būti panaikinti. Yra paprastesnis kelias apginti neišimtines teises internete- nereikia inicijuoti netinkamų poįstatyminių aktų, o reikia kreiptis į licenciarus ir gauti įgaliojimus ginti teises.

Turime LR ATGTĮ, kurio nuostatomis vadovaujantis ginamos ir saugomos autorių ir gretutinės teisės. Juo ir privalome vadovautis tolimesnėje praktikoje.

Iš praktikos galime teigti, kad ne visi licenciarai suteikia licenciatams ginti jų teises, todėl, kad jie ginasi patys, įgyvendina ne tik kūrybos procesus bet ir savo išimtines teises kam leisti, kam uždrausti viešai skelbti internete jų kūrinius. Todėl subjektai, neturintys tokių įgaliojimų, negali ginti teisių be leidimo.

Teisių turėtojai, kuriems rūpi jų teisių apsauga ir toliau Lietuvoje sėkmingai gina savo teises, tiek šalinant kūrinius, tiek inicijuojant bylas dėl kompensacijos už padarytą žalą.

2021 m. INAC jau pašalino virš 2000 vnt. Filmų/serialų neteisėtų nuorodų iš tinklalapių, 1600 vnt. nuorodų iš Google paieškos sistemos.

© 2021, INAC.LT