Kūrybinės industrijos Europos Sąjungos skaitmeninėje rinkoje: konferencijos apžvalga

Europos Parlamentas pateikė Konferencijos „Kūrybinės industrijos Europos Sąjungos skaitmeninėje rinkoje“ apžvalgą.

INAC su konferencijos dalyvių pranešimu, kad Lietuvoje nieko nėra daroma, nesutiktume. Lietuvoje yra keletas organizacijų, ginančių atstovaujamus teisių turėtojus. Todėl vieningai teigti, kad Lietuvoje gynimas nevyksta ir nėra formuojama praktika- neteisinga.

Kiekviena organizacija formuoja praktiką pagal savo atstovaujamų teisių turėtojų poreikius. Tai nebūtinai administracinės/baudžiamosios/civilinės bylos. Yra ir kitokių teisių gynimo būdų ir metodų.

Visgi pasigedome konferencijoje dalyvių pristatymo, ką kiekviena diskusijos organizacija padarė savo organizacijos teisių turėtojų labui. Na, bet tai tema kitoms diskusijoms…

http://www.europarl.lt/lt/naujienos_ir_aktualijos/naujienos/naujienos_2016/2016_balandis/konferencijos_kurybines_industrijos_es_skaitmenineje_rinkoje_apzvalga.html